Cjenik 2012

Charter cijene za sezonu 2012. (Eur / tjedan) – Vektor 950 (2009. godište)

1000 €1480 €1490 €1950 €2390 €2450 €1000 €
01.01. – 23.04.
01.10. – 31.12.
23.04. – 21.05.
17.09. – 01.10.
21.05. – 28.05.28.05. – 02.07.
03.09. – 17.09.
02.07. – 30.07.
20.08. – 03.09.
30.07. – 20.08.Kaucija

Charter cijene za sezonu 2012. (Eur / tjedan) – Vektor 950 (2011. godište)

1090 €1580 €1590 €2050 €2490 €2550 €1000 €
01.01. – 23.04.
01.10. – 31.12.
23.04. – 21.05.
17.09. – 01.10.
21.05. – 28.05.28.05. – 02.07.
03.09. – 17.09.
02.07. – 30.07.
20.08. – 03.09.
30.07. – 20.08.Kaucija

Charter cijene za sezonu 2012. (Eur / tjedan) – Adriana 36 (2011. godište)

1800 €2890 €3590 €4290 €4590 €1000 €
01.01. – 23.04.
01.10. – 31.12.
23.04. - 28.05.
17.09. – 01.10.
28.05. - 02.07.
03.09. - 17.09.
02.07. - 30.07.
20.08. - 03.09.
30.07. - 20.08.Kaucija

Charter cijene za sezonu 2012. (Eur / dan) – Nautika HR (2011. godište)

250 € / dan250 € / dan250 € / dan250 € / dan250 € / dan250 € / dan500 €
01.01. – 23.04.
01.10. – 31.12.
23.04. – 21.05.
17.09. – 01.10.
21.05. – 28.05.28.05. – 02.07.
03.09. – 17.09.
02.07. – 30.07.
20.08. – 03.09.
30.07. – 20.08.Kaucija