UVJETI NAJMA

Generalni charter uvjeti

CIJENA NAJMA

Cijena najma pokriva upotrebu potpuno opremljenog plovila, osiguranje plovila iznad vrijednosti ugovorenog depozita i osobno osiguranje posade. Cijena najma ne pokriva troškove goriva i ostalih potrepština, naknadu za posadu Vlasnika ili Iznajmljivača plovila (u daljnjem tekstu Iznajmljivač: FUTUR-ŠPORT D.O.O. ) i ostale posebne usluge, troškove marine i veza tijekom najma maticne marine.

PLAĆANJE

Način plaćanja je sljedeći:
30-50% cijene najma po odobrenom upitu
50-70% cijene najma minimalno 4 tjedna prije početka najma
Navedeni način plaćanja ne može se mijenjati bez suglasnosti FUTUR-ŠPORT D.O.O.. Konačni obračun će se napraviti po povratku plovila iz najma, u luci koja je dogovorena kao završna destinacija najma, zajedno s predstavnicima Vlasnika plovila.

OBVEZE UNAJMITELJA

Unajmitelj se obvezuje ploviti u hrvatskim teritorijalnim vodama, a za napuštanje teritorijalnih voda, prije potvrde najma, potrebna je dobiti i pismenu suglasnost Vlasnika plovila. Podaci o Vlasniku plovila Unajmitelju će biti dostavljeni prije početka najma, zajedno sa svim ostalim neophodnim informacijama vezanim za preuzimanje plovila. Unajmitelj se obvezuje da neće iznajmiti ili posuditi plovilo bilo kojoj drugoj osobi, da plovilom neće sudjelovati na natjecanjima, te da neće koristiti plovilo u bilo koje gospodarske svrhe, za profesionalno ribarenje, školu jedrenja i sl., kao i da će ploviti samo uz sigurne vremenske uvjete.

Unajmitelj je obvezan poštovati carinska i ostala pravila i propise, uredno voditi brodski dnevnik, te se prilikom upravljanja plovilom i korištenja inventara i opreme odnositi s pažnjom. U slucaju da se plovilo iznajmljuje bez kormilara, Unajmitelj izjavljuje da posjeduje valjanu dozvolu za voditelja plovila, a u suprotnom će upravljanje plovilom prepustiti članu posade koji ima navedenu dozvolu.

Unajmitelj je odgovoran za sve prekršaje pravila plovidbe i ostalih pravila, čak i nakon isteka najma.

BRODSKI DOKUMENTI

Plovilo je isporučeno sa svim valjanim dokumentima potrebnim za iznajmljivanje i Unajmitelj je obvezan čuvati ih tijekom najma.

PREUZIMANJE BRODICE

Vlasnik ima obvezu isporučiti plovilo Unajmitelju čisto i uredno, spremno za plovidbu te potpuno opremljeno, s punim spremnicima vode i goriva.

Tijekom cijelog razdoblja najma plovilo ostaje vlasništvo Vlasnika plovila s kojim FUTUR-ŠPORT D.O.O. ima sklopljen Ugovor o suradnji. Prije potpisivanja ovog Ugovora Unajmitelj je obvezan pregledati opće stanje plovila i utvrditi slaže li se popis opreme i inventara sa stvarnim stanjem. Sve manjkavosti i nedostaci na plovilu i opremi neutvrđeni pri preuzimanju plovila, ne daju za pravo Unajmitelju tražiti nižu cijenu najma.

POLOG

Prije preuzimanja plovila Unajmitelj ostavlja Vlasniku obvezan polog u gotovini ili otisku kreditne kartice za iznos utvrden ovim Ugovorom. Polog će se u potpunosti vratiti Unajmitelju ukoliko plovilo na ugovoreno vrijeme vrati uredno i neošteceno s punim spremnicima goriva. Ukoliko je plovilo iznajmljeno s kormilarom Vlasnika, Unajmitelj je takoder obvezan ostaviti polog koji ne pokriva troškove nastale uslijed kormilarove nepažnje i lošeg upravljanja plovilom i opremom.

PRODULJENJE RAZDOBLJA NAJMA

Ukoliko Unajmitelj želi produljiti razdoblje najma, mora se vratiti u dogovorenu krajnju luku, kontaktirati Vlasnika plovila na vrijeme i zatražiti pismenu suglasnost za novo vrijeme i mjesto povrata plovila.

ODUSTAJANJE OD NAJMA

Ako zbog bilo kojeg razloga Unajmitelj i njegova posada odustanu od najma nakon preuzimanja plovila, FUTUR-ŠPORT D.O.O. će zadržati potpuni iznos cijene najma i teretiti Unajmitelja za sve troškove koji mogu nastati uslijed odustajanja.

Ukoliko Unajmitelj odustane od najma četiri tjedna prije pocetka najma, FUTUR-ŠPORT D.O.O. zadržava 50% cijene najma, a ako odustajanje nastupi unutar četiri navedena tjedna, FUTUR-ŠPORT D.O.O. ima pravo zadržati cjelokupan iznos najma.

LOMOVI I OŠTEĆENJA

O svim lomovima i oštećenjima, bez obzira na uzrok, Unajmitelj mora odmah izvijestiti Vlasnika koji će obavijestiti Unajmitelja o načinu izvršenja potrebnih radova i/ili zamjene opreme. Neovlašteni popravci i zamjena dijelova opreme bit će obavljena na trošak Unajmitelja.

ODGOVORNOST VLASNIKA

Ako zbog bilo kojeg razloga, a izvan odgovornosti Unajmitelja plovilo ne može biti korišteno, Unajmitelj može tražiti povrat dijela uplaćenih sredstava za one dane kada nije koristio plovilo. FUTUR-ŠPORT D.O.O. će nastojati osigurati zamjensko plovilo sličnih ili boljih karakteristika, a po istoj cijeni najma.

POVRAT BRODICE (BRODA)

Unajmitelj je obvezan plovilo vratiti Vlasniku na ugovoreno mjesto u ugovoreno vrijeme, čisto i neoštećeno s punim spremnicima goriva. Ukoliko Unajmitelj ne vrati plovilo na ugovoreno mjesto na vrijeme, pristaje platiti Vlasniku trostruku dnevnu cijenu za svaki započeti dan zakašnjenja, uz moguće gubitke i troškove prouzročene FUTUR-ŠPORT D.O.O.-u i Vlasniku kašnjenjem plovila. Zakašnjenje može biti opravdano u slučaju više sile samo ako je Unajmitelj odmah o tome izvijestio Vlasnika. Troškovi za izgubljene ili oštećene dijelove plovila ili opreme uzrokovane nepažnjom ili lošom upotrebom od strane Unajmitelja i njegove posade, odgovornost su Unajmitelja, a Vlasnik će taj iznos odbiti od pologa Unajmitelja.

U slučaju da je plovilo vraćeno neuredno i nečisto, Vlasnik će od depozita naplatiti cijenu posebnog čišcenja. Vlasnik će također izvršiti naplatu dopune goriva u slučaju da Unajmitelj ne vrati plovilo s punim spremnicima.

OSIGURANJE

Plovilo, oprema i posada osigurani su za sve slučajeve štete i gubitke iznad franšize koja ovisi o vrsti unajmljenog plovila. Plovilo i voditelj osigurani su protiv odgovornosti za štete prouzrocene trećoj osobi. Sve štete i/ili gubici pokriveni osiguranjem moraju biti prijavljeni predstavniku Vlasnika odmah po nastanku.

ODGOVORNOST UNAJMITELJA

Za Unajmiteljeva djela i/ili nepažnju zbog kojih je Vlasnik odgovoran trećoj osobi, a koja nisu pokrivena osiguranjem, Unajmitelj se obvezuje uplatiti Vlasniku sve materijalne i pravne troškove koji mogu nastati zbog posljedica takvih djela i/ili nepažnje. Unajmitelj je posebno odgovoran u slučaju da plovilo bude zaplijenjeno zbog nezakonitih aktivnosti. U slučaju havarije i/ili nezgode Unajmitelj je obvezan pribilježiti tijek dogadaja ili zatražiti pismenu potvrdu od Lučke kapetanije, liječnika ili drugih ovlaštenih osoba. Unajmitelj je obvezan odmah obavijestiti Vlasnika o takvim dogadajima. U slučaju nestanka plovila, nemogućnosti plovidbe, zaplijene plovila ili zabrane plovidbe od strane ovlaštenih ili drugih osoba, Unajmitelj je obvezan o tome izvijestiti ovlaštene osobe i Vlasnika.

Unajmitelj je obvezan provjeriti količinu ulja u motoru svaki dan. Štete i gubici nastali uslijed nedostatka ulja u motoru odgovornost su Unajmitelja. Oštećenja podvodnog dijela plovila prouzročena Unajmiteljevom nepažnjom i lošim upravljanjem bit će pregledana i popravljena na trošak Unajmitelja.

GUBITAK IMOVINE

FUTUR-ŠPORT D.O.O. nije odgovorna za gubitak i/ili oštećenje Unajmiteljeve ili tuđe imovine odložene i čuvane na plovilu, operativnom vozilu ili u uredu FUTUR-ŠPORT D.O.O. -a ili Vlasnika. Potpisom ovog Ugovora Unajmitelj odbacuje sve zahtjeve za nadoknadu takvih gubitaka i/ili oštećenja od strane FUTUR-ŠPORT D.O.O. -a ili Vlasnika.

PRIGOVOR I ŽALBE

Razmatrat će se samo prigovori i žalbe zaprimljeni u pisanom obliku za vrijeme povrata plovila (check-out).

SKIPER:

Ukoliko su Unajmitelju potrebne usluge skipera, Unajmitelj je o tome dužan obavijestiti FUTUR-ŠPORT D.O.O. djelatnike prilikom potvrde rezervacije. Ukoliko Unajmitelju nisu potrebne usluge skipera, netko od članova posade dužan je imati VHF dozvolu i dozvolu za skipera.